اخلالگران و مفسدان ارزی

سپرده ۱۳ میلیاردی شیرعلی در اختیار قوه قضائیه

/post-286/

قاضی مسعودی مقام از پیگیری دستگاه قضا برای استرداد «شیرعلی» از متهمان فراری پرونده پتروشیمی به کشور خبر داد. . قاضی مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی از تلاش و پیگیری دستگاه قضا برای استرداد «شیرعلی» از متهمان فراری پرونده پتروشیمی به کشور خبر...