ابلاغ وام 130میلیونی خرید و ساخت مسکن ایثارگران

ابلاغ وام ۱۳۰میلیونی خرید و ساخت مسکن ایثارگران

/post-496/

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت مبنی بر تعیین سقف های جدید وام مسکن ایثارگران را به بانک مرکزی ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیئت دولت در ۱۹ خرداد در خصوص افزایش سقف وام خرید یا ساخت مسکن ایثارگران (آزادگان، جانبازان و خانواده شهیدان) را به بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور...