صورت‌های مالی بانک صادرات با انتشار در سامانه کدال شفاف شد

صورت‌های مالی بانک صادرات با انتشار در سامانه کدال شفاف شد

صورت‌های مالی بانک صادرات با انتشار در سامانه کدال شفاف شد.


 براساس اطلاعیه شفاف سازی بانک صادرات ایران، این بانک در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۹۷ برای هرسهم ۱۱۱ریال زیان شناسایی کرد. این در حالی است که در صورت های مالی شرکت اصلی سود هرسهم ۱۳۸ریال اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، این بانک در صورت های تلفیقی سال مالی ۹۷، درآمدهای خود را ۹۲هزار و ۷۹۹ میلیارد و ۷۲۱ میلیون ریال، درآمدهای مشاع را ۱۶۵هزار و ۴۶۹میلیارد و ۳۳۲میلیون ریال و درآمدهای غیر مشاع را ۶۸هزار و ۸۲۴میلیارد و ۲۱۸ میلیون ریال منتشر کرده است.

«وبصادر» در این گزارش از زیان خالص ۱۹ هزار و ۵۳۰ میلیارد و ۶۶۶ میلیون ریال و زیان انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی ۶۲هزار و ۷۸۴میلیارد و ۵۳۳میلیون ریال خبر داد.

در برآوردی که این بانک از تغییرات در مانده تسهیلات داشته اعلام کرد که افزایش پرداخت تسهیلات و بهبود پرتفوی تسهیلاتی در دستور کار بانک قرار دارد لذا انتظار می رود منجر به رشد بیش از ۳۰ درصد در این بخش شود. همچنین برآوردی که از تغییرات در مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول داشته اعلام کرده است.

در همین حال «وبصادر» با هدف مدیریت بانک در نظر دارد مطالبات غیر جاری در سال ۱۳۹۸ را ۳۰درصد کاهش دهد. همچنین در اهداف و برنامه های راهبردی خود در خصوص فعالیت شرکت اعلام کرده است که قصد دارد افزایش سهم بازار، بهبود ترکیب منابع سپرده‌ای، افزایش سهم بازار مابع ارزان قیمت، افزایش نرخ موثر تسهیلات، کاهش بهای تمام شده پول، کاهش مطالبات غیر جاری، افزایش عملیات بانکداری الکترونیک را افزایش دهد.

آخرین وضعیت صورت های مالی بانک صادرات

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین اخبار