گزارش تصویری از استارتاپ ویکند امنیت سایبری

گزارش تصویری از استارتاپ ویکند امنیت سایبری

روز نخست استارتاپ ویکند سایبری در دانشگاه خوارزمی کرج

در روز نخست مراسم افتتاحیه با حضور میهمانان ویژه برگزار گشت.

همچنین مراحل پذیرش شرکت کنندگان ، طرح ایده ، تیم سازی و نهایت پذیرایی صورت گرفت.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین اخبار