رشد ۲۳درصدی نقدینگی نسبت به سالهای گذشته

رشد ۲۳درصدی نقدینگی نسبت به سالهای گذشته

حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال ۹۷ به ۱۸۸۱ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۲۳ درصد داشته است.


 

هنوز بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی و بانکی اسفند ماه سال 97 را منتشر نکرده است، اما با توجه به اعلام افزایش 23 درصدی نقدینگی سال گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سالی که گذشت، به عدد 1881 هزار و 875 میلیارد تومان رسیده است.

 

 رشد پایه پولی در پایان آذر ماه 97 نسبت به آذر ماه سال 96 حدود 22.7 درصد بود و با توجه به اینکه رشد نقدینگی در یک سال منتهی به آذر ماه سال گذشته 22.1 درصد بوده است، اگر رشد پایه پولی در پایان سال را حدود همین 22.7 در نظر بگیریم، حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 262 هزار و 553 میلیارد تومان بالغ شده است.

 

                                                                  ارقام به میلیارد تومان است

سال

نقدینگی

درصد رشد

پایه پولی

درصد رشد

86

164،029

27.7

36،549

35.5

87

190،136

15.9

53،940

47.5

88

235،588

23.9

60،378

11.9

89

294،887

25.2

68،639

13.7

90

354،255

21.1

76،456

11.4

91

460،693

29

97،579

27.6

92

693،550

33.5

118،490

16.9

93

782،384

22.3

131،147

10.7

94

1،017،280

30

153،360

16.9

95

1،253،390

23.3

179،830

17.3

96

1،529،980

22.06

213،980

19

97

1،881،875

23

262،553

22.7

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین اخبار