سود هرسهم واسپاری ملت

سود هرسهم واسپاری ملت
شرکت واسپاری ملت سود هرسهم را با رشد ۹۴درصدی نسبت به سال مالی۱۳۹۶، برای هرسهم ۳۹۱ریال اعلام کرد.
این شرکت سود عملیاتی را با رشد ۱۵۲درصدی مبلغ ۳۱۲میلیارد ریال، سود خالص را با رشد ۸۶درصدی مبلغ ۳۶۱میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره را مبلغ ۱۸۸میلیارد ریال منتشر کرده است.
 
“ولملت” در تشریح اهداف و راهبردهای آتی خود در خصوص منابع و مصارف اعلام کرده است که با بهره گیری از از توانمندی و هم افزایی در گروه مالی ملت، قرارداد های بلند مدت با تامین کنندگان خودرو و کالا منعقد می شود.
 
با توجه به برآوردی که این شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی داشته قصد دارد مطابق دستورالعمل ها و رویه موجود نرخ تسهیلات در سال۱۳۹۸ را معادل ۲۱درصد و همچنین نرخ تامین مالی را معادل ۱۸درصد و از طریق گروه مالی ملت و سایر بانک ها عملیاتی کند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین اخبار