فروش اموال مازاد و ترک بنگاه داری

فروش اموال مازاد و ترک بنگاه داری

یکی از تکالیف دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال‌های اخیر فروش اموال مازاد و ترک بنگاه داری است تا بتوان علاوه بر اصلاح سیستم بانکداری اقتصاد را از بانک محوری نجات داد.


یکی از تکالیف دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای بانک‌ها در سال‌های اخیر فروش اموال مازاد و ترک بنگاه داری است تا بتوان علاوه بر اصلاح سیستم بانکداری اقتصاد را  از بانک محوری نجات داد.
یکی از بانک‌هایی که از ابتدای این تکالیف به فروش اموال خود اقدام کرده و همواره در فام ( سامانه فروش اموال ) اطلاعات بانک سینا ثبت نشده است اخرین مزایده‌ای که در دستور کار بانک سینا گرفته است فروش شرکت توسعه سینا است.

 در  این مزایده که در تاریخ ۲۸ اسفند انجام می شود ۶۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال قیمت خورده است.

 آگهی مزایده فروش سهام شرکت توسعه سینا متعلق به بانک سینا
تاریخ برگزاری مزایده۱۳۹۷/۱۲/۲۸

شرح فرآیند مزایده فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. تضمین شرکت در مزایده برابر با ۶۸،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که باید در قالب یک فیش واریزی به حساب شماره ۴-۱۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۹ نزد بانک سینا به نام بانک سینا و یا ضمانت نامه بانکی معتبر غیر از بانک سینا و قابل تمدید و بدون قیدوشرط با مدت اعتبار اولیه حداقل سه ماه و به نفع بانک سینا ارائه شود.مراسم بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ در محل خ مطهری خ میر عماد کوچه دوم پلاک ۱۴ و ۱۶ ساختمان شماره ۵ بانک سینا سالن کنفرانس طبقه پنجم برگزار خواهد شد.
از دیگر اقدامات در این راستا فروش اپارتمانهای مسکونی واحدهای اداری است که با لیست بلندی در چندین نوبت اگهی شده است .
یکی  دیگر از مزایده ای  که برای چندین بار آگهی آن ثبت شده است، آگهی فروش توسعه اعتماد مبین است که برای تاریخ ۸ اسفند ۹۷ بود. این مزایده به مبلغ ۴۴۱ میلیارد ریال بود

 

.

موضوع مزایدهآگهی مزایده نوبت پنجم فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین

تاریخ برگزاری مزایده۱۳۹۷/۱۲/۰۸

شرح فرآیند مزایده فروش سهام به روش مزایده انجام می شود و در صورت انتخاب گزینه نقدو و اقساط ، سی درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد نقدا دریافت خواهد شد. تضمین شرکت در مزایده برابر با ۴۴۱ میلیارد ریال می باشد که باید در قالب یک فیش واریزی به حساب شماره ۴-۱۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۹ نزد بانک سینا به نام بانک سینا و یا ضمانت نامه بانکی معتبر غیر از بانک سینا و قابل تمدید و بدون قیدوشرط با مدت اعتبار اولیه حداقل سه ماه و به نفع بانک سینا ارائه شود.مراسم بازگشایی پاکتهای شرکت در مزایده راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ در محل خ مطهری خ میر عماد کوچه دوم پلاک ۱۴ و ۱۶ ساختمان شماره ۵ بانک سینا سالن کنفرانس طبقه پنجم برگزار خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 

آخرین اخبار