همکاری

جهت همکاری با رسانه بزرگ اکتساب در هر یک از بخش های زیر لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید.

  • صفحه بند
  • خبرنگار
  • گرافیست
  • عکاس
  • تدوینگر
  • نویسنده
  • اپراتور سایت
  • مترجم